Közérdekű bejelentés, panasz

Tisztelt Ügyfelünk!

A panaszokat, közérdekű bejelentéseket minden esetben a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény értelmében kell elbírálni. A törvény értelmében mindenkinek joga van ahhoz, hogy egyedül vagy másokkal együtt írásban kérelemmel, panasszal vagy javaslattal forduljon bármely közhatalmat gyakorló szervhez, így Ön a bíróságok felé panasszal vagy közérdekű bejelentéssel élhet.

A bíróságokhoz intézett panaszt, közérdekű bejelentést a közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatos eljárásról szóló 10/2012. (VI. 15.) OBH utasítás rendelkezései szerint – a benne előírt eljárási rend és határidők betartásával – kell megvizsgálni és elintézni.

A panaszokról az alábbi linken kaphat tájékoztatást: http://birosag.hu/kozerdeku-bejelentes-panasz

Amennyiben  ügyfélkapus regisztrációval nem rendelkezik, a Debreceni Ítélőtáblához címzett panaszát elektronikus levelező rendszerben az alábbi e-mail címen terjesztheti elő: panasz@dit.birosag.hu