A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA SAJTÓKÖZLEMÉNYE

Hadházy Ákos az LMP társelnökének sajtótájékoztatóján – Horváth Csaba László a Magyar Nemzet online felületén írott cikke szerint – elhangzottakkal összefüggésben az alábbi tájékoztatást nyújtom:

Hadházy Ákos közadat igényléssel fordult a Debreceni Ítélőtáblához az ítélőtábla ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0062 „Szervezetfejlesztés az Államigazgatási és Igazságszolgáltatási szervek számára” elnevezésű projektjével összefüggésben.
Képviselő urat közadat igénylésére tájékoztattam, hogy a Debreceni Ítélőtábla 2014. évben valósította meg a szervezetfejlesztési projektjét, melynek keretében 20 millió forint támogatásban részesült.
Hadházy Ákos képviselő urat az általa a sajtótájékoztatóján hivatkozott elektronikus folyóirattal kapcsolatban tájékoztattam, hogy az ítélőtábla csupán az elektronikus folyóirat alapításához szükséges személyi és tárgyi feltételek feltérképezésére vállalt kötelezettséget, amellyel összefüggésben költség nem merült fel.
A hivatkozott feladat mindössze egy, a Tudásmegosztás beavatkozási területen belül vállalt többletfeladat volt, az az alapítás feltérképezésére irányult.
Ez az oka annak, hogy költsége nem volt.
A sajtótájékoztatóra hivatkozó újságcikk ezen megállapítása nem tárgyszerű.
Megjegyzem, hogy a Tudásmegosztás beavatkozási területen két indikátor került meghatározásra és megvalósításra. Az egyik a Jogi Klinika program kialakítása a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karával, amely azóta is – mint kreditszerző gyakornoki program – nagy sikerrel működik. A 2013/2014-es tanév óta, a nagy érdeklődésre tekintettel, közel 100 joghallgató vett részt a programban és szerzett kreditet.
A másik pedig a szakmai továbbképzések workshoppal történő biztosítása volt, melyek nemcsak a megvalósítás évében, hanem azóta is rendszeresen megtartásra kerülnek. A családjogi és a szabálysértési workshopjaink a régió nagy érdeklődésére számot tartó képzései közé sorolható.

Dr. Balla Lajos
a Debreceni Ítélőtábla elnöke