Építészeti nívódíj

ORSZÁGOSAN KIVÁLÓ AZ ÍTÉLŐTÁBLA

Debrecen egyik legújabb középületéért, az ítélőtábla és fellebbviteli ügyészség együtteséért az építészszakma egyik legmagasabb kitüntetésében, a Pro Architektúra Díj elismerésben részesült a két pécsi építész, Koller József és Csatai László.

 

Tehát a közelmúltban országosan megvalósított épületek sorából a legmagasabb szintű szakmai megítélés szerint kiemelkedik a Széchenyi utcán álló objektum, ami komoly rangot jelent, és értéket a városi közvéleményben is.

Annál is inkább, mert a nagyközönség véleményében és az építészszakma berkeiben jó ideje megoszlanak a vélemények a kortárs magyar építészet színvonaláról, minőségéről, Európához és a világhoz viszonyított jelentőségéről. Többek között azért, mert a mindenekelőtt megtérülésre, illetve várható haszonra koncentráló befektetők nem mindig adnak lehetőséget az építészeknek alkotói tehetségük kibontakoztatására, viszont az építészeti minőség sohasem múlott, illetve múlik kizárólag az alkotók tehetségén vagy fantáziáján. Az 1992-óta évente kiadott Pro Architektúra Díj azoknak az alkotói műhelyeknek elismerése, amelyek helytállnak a szakmai követelmények és a piaci elvárások között egyaránt.

A Pro Architektúra Díj valamely jól sikerült épület tervezési munkájáért adható miniszteri kitüntetés, ami társszerzői minőségben végzett alkotói együttműködés esetén megosztható.

Ez évben 26 kiemelkedő színvonalú pályaműből választotta ki a javasoltakat a Pro Architektúra Díj bizottsága, miután – előzetes szelektálás után – végül 12 épületet tekintett meg az ország különböző pontjain. A döntés szinte teljes keresztmetszetét adja az országban folyó építészeti tevékenységnek. Mert bár az értékelésnél nem szempont a rendeltetésbeli változatosság, a díjazottak köre mégis kellő változatosságot mutat: egy pincészet, egy városháza, egy műemlék-helyreállítás és bővítés, egy igazságügyi objektum és sportcsarnok alkotói kapták meg a kitüntetést. „... a debreceni ítélőtábla és fellebbviteli ügyészség épületkomplexuma az utóbbi években megvalósult középületek sorában országosan is kiemelkedő helyet foglal el. A rendeltetést jól kifejező fegyelmezett, egyben kellően tagolt tömeg és homlokzat mögött logikus és nagyvonalú, minden részletében átgondolt belső térelrendezés található. Az épület Debrecen központjának átalakulásban lévő részén helyezkedik el, és ebben a minőségében a területet felértékeli, szerepe egyértelműen meghatározó lesz a további beépítések karakterére, színvonalára.”

Így fogalmazta meg a bizottság Koller József és Csatai László megosztott Pro Architektúra Díjának részletes indoklását.

 

Díj és díjazás

Az építészeti díjak rangsorában az 1992-ben alapított Pro Architektúra Díj az Ybl Miklós díjat követi. Az utóbbi teljes életműre vagy huzamosabb idejű építészeti munkásságra adható - amiért 40-45 éves kor alatt nem jellemző az elnyerése -, előbbit pedig már néhány éves gyakorlatú építész is megkaphatja egyetlen kiemelkedő színvonalú épület megtervezéséért vagy tervezőtársként. A díj rangja és jelentősége az utóbbi években teljesedett ki a beruházások számának és a tervezői aktivitás növekedésével. A kezdeti 7-10 pályázatszámhoz képest újabban 20 fölé emelkedett a benyújtott pályázatok száma.

 

Az elbírálás módja

A bizottság első, plenáris ülésén áttanulmányozza a beérkezett pályázati terv- és fotódokumentációkat, majd minőségi szempontok alapján kiválaszt annyi épületet, amennyit 4-5 nap alatt a helyszíneken meg tud szemlélni. Ezeken a helyszíni szemléken a tervezők mutatják be az épületeket a bizottságnak. Egy-egy ilyen szemle 1,5-2 óra időtartamú, amiből következik, hogy a szakemberek egy napon 3-4 épületet tudnak végigjárni, a helyszínek egymástól való távolságától függően. A bizottság elnöke az országos főépítész, tagja négy Ybl-díjas építész, és egy műemlékvédelemmel foglalkozó szakember.

 

Építkezés - Hajdú-Bihar Magazin (a Hajdú-Bihari Napló melléklete), 2007. október

szerkesztő: Réti János, szerzők: Poór Zoltán, Réti János