A szervezet

DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA

 

ELNÖKSÉG

Dr. Balla Lajos - elnök
Ügyszak: büntető
Bírói kijelölés: Be.17§ (5) és (6) bekezdés, Be. 542/D§, fiatalkorúak ügyei, különösen védett tanúra, nyomozási bíró
[Kitüntetés] a Juhász Andor Díj Ezüst Fokozata
E-mail: elnok@dit.birosag.hu

Szilágyiné dr. Karsai Andrea - elnökhelyettes
Ügyszak: polgári (polgári szakág) és büntető
Bírói kijelölés: közigazgatási per, bírósági közvetítő
[Kitüntetés] a Juhász Andor Díj Ezüst Fokozata
E-mail: elnokhelyettes@dit.birosag.hu

BÜNTETŐ KOLLÉGIUM

Dr. Elek Balázs - kollégiumvezető
Ügyszak: büntető
Bírói kijelölés: Be.17§ (5) és (6) bekezdés, nyomozási bíró
E-mail: birosag@dit.birosag.hu
Dr. Gömöri Olivér Zoltán - bíró
Ügyszak: büntető
Bírói kijelölés: fiatalkorúak ügyei
Dr. Háger Tamás - bíró
Ügyszak: büntető
Bírói kijelölés: Be.17§ (5) és (6) bekezdés, fiatalkorúak ügyei
Dr. Toma Attila - bíró
Ügyszak: büntető

Dr. Ficsór Gabriella - tanácselnök
Ügyszak: büntető
Bírói kijelölés: Be.17§ (5) és (6) bekezdés, fiatalkorúak ügyei
[Kitüntetés] a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje (polgári tagozat)
Dr. Elek Margit - tanácselnök
Ügyszak: büntető
Bírói kijelölés: Be.17§ (5) és (6) bekezdés, fiatalkorúak ügyei
[Kitüntetés] a Juhász Andor Díj Ezüst Fokozata
Dr. Diószegi Attila - bíró
Ügyszak: büntető
Bírói kijelölés: Be.17§ (5) és (6) bekezdés
Dr. Szabó József - bíró
Ügyszak: büntető
Bírói kijelölés: Be.17§ (5) és (6) bekezdés
[Kitüntetés] a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje

Dr. Nagy Éva - bíró
Ügyszak: büntető
Bírói kijelölés: Be.17§ (5) és (6) bekezdés, fiatalkorúak ügyei
Szabóné dr. Szentmiklóssy Eleonóra - bíró
Ügyszak: büntető
Bírói kijelölés: fiatalkorúak ügyei
[Kitüntetés] a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje

POLGÁRI KOLLÉGIUM

Dr. Pribula László - kollégiumvezető
Ügyszak: polgári (polgári szakág)
Bírói kijelölés: közigazgatási per
E-mail: birosag@dit.birosag.hu
Dr. Bakó Pál - tanácselnök
Ügyszak: polgári (polgári szakág)
Dr. Árok Krisztián Péter - bíró
Ügyszak: polgári (polgári szakág)
Dr. Molnár Tíbor Tamás - bíró
Ügyszak: polgári (polgári szakág)

Dr. Csiki Péter - tanácselnök
Ügyszak: polgári (polgári szakág)
Bírói kijelölés: közigazgatási per
[Kitüntetés] a Juhász Andor Díj Ezüst Fokozata
Dr. Gárdosi Judit - bíró
Ügyszak: polgári (polgári szakág)
Dr. Veszprémy Zoltán - bíró
Ügyszak: polgári (polgári szakág)

Dr. Drexlerné Dr. Karcub Edit - tanácselnök
Ügyszak: polgári (gazdasági szakág)
Bírói kijelölés: közigazgatási per
Dr. Dzsula Marianna - bíró
Ügyszak: polgári (gazdasági szakág)
Bírói kijelölés: közigazgatási per
Dr. Szűcs Lajos - bíró
Ügyszak: polgári (gazdasági szakág)

Dr. Görög Attila - tanácselnök
Ügyszak: polgári (polgári szakág)
Bírói kijelölés: közigazgatási per
Cogoiné dr. Boros Ágnes - bíró
Ügyszak: polgári (gazdasági szakág)
Dr. Riczu András - bíró
Ügyszak: polgári (polgári szakág)

TITKÁROK, FOGALMAZÓK

Elekné Dr. Forgács Tünde - titkár
Dr. Gáll Zsolt Lajos - titkár
Dr. Kövesházi Tibor - titkár
Dr. Lengyel Tímea - titkár
Dr. Lencse Balázs József - titkár
Dr. Pál Szilvia - titkár
Dr. Porkoláb Erika - titkár
Dr. Tóth-Szabó Petra - titkár, főtanácsos

IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK

ELNÖKSÉG

Kelemen Ibolya - csoportvezető, főtanácsos
Kissné dr. Fekete Anikó - tisztviselő
Szegedi Alexandra - tisztviselő
Hamar Bettina - tisztviselő
Fábiánné Bakó Ibolya - tisztviselő

Mercs Anita - tisztviselő

Fórizs Ildikó - tisztviselő, sajtótitkár

Bihari László - biztonságtechnikai és üzemeltetési csoportvezető
Csurka Hajnalka - rendész

Brezniczky János - belső ellenőrzési vezető

Krizsán Zoltán - tisztviselő, statisztikus

Szabó Béla - gépkocsivezető
[Kitüntetés] a Juhász Andor Díj Bronz Fokozata
Szabó Tibor - gépkocsivezető

Petrovics László - hivatalsegéd

INFORMATIKA

Bihari Zsolt - osztályvezető
E-mail: birosag@dit.birosag.hu
Vida István - csoportvezető

JEGYZŐKÖNYVVEZETŐK

Cifrák Anett Edina - bírósági ügyintéző
Dobosné Czere Erika - tisztviselő
Dr. Duli Mónika Rita - bírósági ügyintéző
Enyedi Tünde - tisztviselő
Hevesi Henrietta - tisztviselő
Izsvák Tímea - tisztviselő
Jánkiné Kovács Éva - bírósági ügyintéző
[Kitüntetés] a Juhász Andor Díj Bronz Fokozata
Pusztai Diána Mária - tisztviselő
Tisza Andrásné - bírósági ügyintéző
[Kitüntetés] a Magyar Köztársasági Érdemkereszt Ezüst Fokozata
Tóth János - tisztviselő
Dr. Tóth Lászlóné - tisztviselő
[Kitüntetés] a Juhász Andor Díj Bronz Fokozata

KEZELŐ IRODÁK

Balogh Béláné - büntető irodavezető
Rácz Mónika - bírósági ügyintéző

Béke Ferencné - polgári irodavezető, tanácsos
Soós Zoltán - bírósági ügyintéző

GAZDASÁGI HIVATAL

Kuczik Lenke - főosztályvezető
Ráczné Tarcsai Erika - főosztályvezető-helyettes
Dr. Gömöri Olivérné - tisztviselő
Fedor Jánosné - tisztviselő
Kiss Imre - tisztviselő

Dobos Pál - gondnok

Szél Erzsébet - kisegítő
Rácz Imréné - kisegítő
Sarádi Gyuláné - kisegítő
Kányási Sándorné - kisegítő