Közérdekű bejelentés, panasz

Tisztelt Ügyfelünk!

A panaszokat, közérdekű bejelentéseket minden esetben a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény értelmében kell elbírálni. A törvény értelmében mindenkinek joga van ahhoz, hogy egyedül vagy másokkal együtt írásban kérelemmel, panasszal vagy javaslattal forduljon bármely közhatalmat gyakorló szervhez, így Ön a bíróságok felé panasszal vagy közérdekű bejelentéssel élhet.

A panaszokról az alábbi linken kaphat részletes tájékoztatást: http://birosag.hu/kozerdeku-bejelentes-panasz

 

Tájékoztatjuk, hogy 2018. január 01. napjától kezdeményezett általános elnöki igazgatási ügyben a törvényben meghatározott esetekben és személyi körben kötelező az OBH-val és a bírósággal való elektronikus kapcsolattartás a 2015. évi CCXXII. törvény alapján.

Biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségek:

A bíróságok igazságszolgáltatási tevékenységével összefüggésben:
Rövidnév: OBHGEPI
KRID: 710254715

A Debreceni Ítélőtábla igazgatási tevékenységével összefüggésben:
Rövidnév: OBHGEPI
KRID: 710254715

Általános elnöki ügyek űrlapjai
Az általános elnöki ügyek űrlapjai a http://birosag.hu/altalanos-elnoki-igazgatasi-ugyek-formanyomtatvanyai ... érhetők el.

Amennyiben  ügyfélkapus regisztrációval nem rendelkezik, a Debreceni Ítélőtáblához címzett panaszát elektronikus levelező rendszerben az alábbi e-mail címen terjesztheti elő: panasz@dit.birosag.hu