A bírósági épületben tartózkodás rendje

A bírósági épület rendjének biztosítása a bíróság elnökének feladata. A bíróság elnöke megállapítja a bírósági épület használatának rendjét, meghatározza a közönség és az ügyfélforgalom számára nyitva álló épületrészeket, valamint megalkotja és a központi honlapon, továbbá ha a bíróság saját honlappal rendelkezik, a bíróság honlapján is közzéteszi az ezekről szóló, az OBH elnöke által meghatározott követelményeknek megfelelő szabályzatot.

A Debreceni Ítélőtábla épület használatának rendje az - Információk / Közérdekű Adatok / 2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok / 2.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege - menüpontja alatt találja.