Gyermekközpontú igazságszolgáltatás

A gyermekközpontú igazságszolgáltatás olyan igazságszolgáltatási rendszer, amely az elérhető legmagasabb szinten biztosítja a gyermekek jogainak tiszteletben tartását és hatékony érvényesítését. A tagállamoknak biztosítani kell a gyermekek azon jogának hatékony érvényesítését, hogy a részvételükkel folyó, vagy őket érintő minden ügyben elsődleges szempont legyen a gyermekek mindenek felett álló érdekeinek figyelembevétele. A kiskorúak számára is biztosítani kell a tisztességes eljárás egyes elemeit és ezeket a jogokat a gyermek „mindenek felett álló érdekére” történő hivatkozással sem lehet megtagadni vagy szűkíteni.

Hálózati koordinátor: Dr. Tóth-Szabó Petra