Új Polgári perrendtartás - befejeződött a bírák képzése a Debreceni Ítélőtábla szervezésében

Befejeződött az új eljárásjogi kódexre való felkészítés a Debreceni Ítélőtáblán. A 2018. január 1-től hatályba lépő új Polgári perrendtartás zökkenőmentes alkalmazása érdekében kétszer 4 napon keresztül oktatták a Debreceni Ítélőtábla és a Debreceni Törvényszék bíráit, titkárait és fogalmazóit az ítélőtábláról, és a régió törvényszékeiről, bíróságairól érkezett előadók. Az egységes oktatás érdekében az Országos Bírósági Hivatal „képzők képzése” címmel a nyár folyamán a helyi képzések tematikájára is kiterjedő felkészítést biztosított az oktatók részére.