Regionális Büntető Kollégiumi ülés

Kihelyezett regionális kollégiumi ülést tartott Hajdúszoboszlón a Debreceni Ítélőtábla Büntető Kollégiuma, melyre meghívták az ország ítélőtábláinak kollégiumvezetőit és az Országos Bírósági Hivatal képviselőjét is. A kétnapos szakmai tanácskozáson Dr. Balla Lajos, a Debreceni Ítélőtábla elnökének megnyitója után Dr. Kónya István a Kúria elnökhelyettese a jogos védelem témakörben ismertette a Kúria álláspontját. Dr. Márki Zoltán a Kúria a tanácselnöke a büntetőeljárás időszerű kérdéseiről tájékoztatta a résztvevőket. Dr. Elek Balázs a Debreceni Ítélőtábla Büntető Kollégiumának elnöke ismertette az Országos Kollégiumvezetői értekezleten megvitatott jogkérdéseket, majd Dr. Balla Lajos a kényszerintézkedésekkel kapcsolatos vizsgálat Debreceni Ítélőtábla régiójában tapasztalatalt eredményeiről számolt be. Dr. Stál József a Nyíregyházi Törvényszék bírája az előzetes letartóztatás új rendelkezései a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC törvényben címmel tartott előadást. Dr. Pribula László a Debreceni Ítélőtábla Polgári Kollégiumának vezetője a Be. és a Pp. lehetséges kapcsolódási pontjairól és egymáshoz való viszonyáról fejtette ki gondolatait. A Debreceni Ítélőtábla másodfellebbezéssel és felülvizsgálati indítvánnyal támadott peres ügyeinek vizsgálati eredményeit Dr. Elek Balázs kollégiumvezető és Dr. Gömöri Olivér a Debreceni Ítélőtábla bírája ismertette, majd a kollégiumvezető a jogerő és a határozatok véglegessé válásáról is beszélt. A tanácskozás második napján a résztvevők Dr. Rozsnyai Balázs és Dr. Elek Balázs európai jogi szaktanácsadók beszámolóját is meghallgathatták. Dr. Fázsi László a Nyíregyház Törvényszék tanácselnöke a pótmagánvádas eljárásnak a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC törvényben szereplő új szabályairól tartott előadást a kollégiumi ülés 75 résztvevőjének.