Az Új Pp. gyakorlati tapasztalatairól tanácskoztak Debrecenben

Az Új polgári perrendtartás gyakorlati tapasztalatai címmel tartottak konferenciát a Debreceni Ítélőtáblán. Az OBH és a Magyar Jogász Egylet megegyezésének köszönhetően a Debreceni Ítélőtábla, a Debreceni Törvényszék és a Magyar Jogászegylet Hajdú-Bihar Megyei Szervezete által rendezett eseményen az Új Pp. hatályosulásáról, a perindítás és a keresetlevél visszautasításáról, a perfelvételi módok és nyilatkozatok egyes szabályairól hangzottak el előadások. Az interaktív tanácskozás több mint 190 résztvevője - köztük ügyvédek, közjegyzők, ügyészek -, a nap végén konzultálhatott a megszerzett tapasztalatairól.