Magyarország keleti régiójának bírósági vezetői nyilatkozata

Mi, a Debreceni Ítélőtábla, az Egri Törvényszék, a Nyíregyházi Törvényszék, a Debreceni Törvényszék és a Miskolci Törvényszék elnökei, és a Miskolci Törvényszék összbírói értekezletén jelen lévő vezetői megdöbbenéssel értesültünk az Országos Bírói Tanács május 8-i ülésének határozatáról, mellyel az Országos Bírósági Hivatal elnöke elmozdításának kezdeményezéséről határozott.

Az OBT döntése ellen leghatározottabban tiltakozunk, és valamennyien elhatárolódunk attól!

A 2018. október 9-i póttagválasztó küldöttértekezleten Magyarország bírói kara megvonta a bizalmat az Országos Bírói Tanácstól, és egyértelműen kinyilvánította, hogy tevékenységéhez a jövőben semmilyen módon nem járul hozzá, azt nem támogatja, ekként az OBT legitimitását vesztette.

Felszólítjuk a bírói eskütől drámaian eltávolodott, a választóik, azaz a magyar bírói kar bizalmát vesztett Országos Bírói Tanácsot, hogy döntését haladéktalanul vonja vissza, és a bírói karra - mely az OBT működésével kapcsolatosan többször is kifejezetten és határozottan adott hangot egyet nem értésének - a jövőben semmilyen formában ne hivatkozzon!

Miskolc, 2019. május 9.