A Debreceni Ítélőtábla vezetőinek nyilatkozata

A Debreceni Ítélőtábla vezetőiként csatlakozunk Dr. Balla Lajos, az ítélőtábla elnöke és a régió törvényszékeinek elnökei által, 2019. május 9. napján kiadott, az Országos Bírói Tanács tagjaihoz címzett felszólításhoz.

Úgy gondoljuk, hogy nem szolgálja az OBH elnöke és az OBT közötti közjogi vita megnyugtató módon történő rendezését az a határozat, amelyben az OBT az OBH elnöke elmozdításának kezdeményezéséről határozott.

Úgy is mint tárgyaló bírák, aggodalmunkat fejezzük ki, hogy az OBT ezen döntése veszélyezteti az egész bírósági szervezet működését, valamint alkalmas arra, hogy kétségbe vonja a bírósági szervezet elmúlt években elért eredményeit.

Debrecen, 2019. május 13.

A Debreceni Ítélőtábla elnökhelyettese, polgári és büntető kollégiumvezetői