Összbírói értekezlet a Debreceni Ítélőtáblán

Az igazságszolgáltatás helyzetét leginkább a jó eredmények és az elért sikerek mutatják meg. Ebből pedig a magyar bírósági szervezet esetében - figyelemmel az Európai Bizottság legfrissebb igazságügyi eredménytáblájára is - nincs hiány, minden rendben van a magyar bíróságokon – emelte ki dr. Vajas Sándor az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese a Debreceni Törvényszék és Debreceni Ítélőtábla összbírói értekezlete előtt tartott sajtótájékoztatón. Az elmúlt 7 évben országos összefogás zajlott ezen eredmények elérése érdekében, melynek része volt a bírák jogszabályváltozásokra való felkészítése, a digitális korszakváltás, a megfontolt vagyongazdálkodás és a bírói önigazgatás széleskörű lehetőségének biztosítása is. Dr. Kahler Ilona a törvényszék elnöke az ügyérkezési adatokkal kapcsolatban elmondta, hogy tavaly 65.339 ügy érkezett a Debreceni Törvényszékre, az érkezetthez képest pedig több mint 1500 üggyel több fejeződött be. Ez a garanciája annak, hogy az előző években a keletkezett ügyhátralékot a bíróságok feldolgozták és egy naprakész, hatékony és időszerű ítélkező munkát tud felmutatni a törvényszék. A járásbíróságokon az ügyek 90 százaléka 1 éven belül befejeződik. A közigazgatási perek esetében az érkezett ügyek 99,8 százaléka fejeződik be 1 éven belül. A Debreceni Ítélőtábla illetékességi területén kétmillió jogkereső állampolgár él, ügyeik 26 bírónkra vannak bízva – mondta Dr. Balla Lajos az ítélőtábla elnöke. Hozzátette, az ítélőtábla egyik legfontosabb feladata volt a régió szakmai irányítása a megváltozott jogszabályi feltételek mellett, valamint a szakmai képzések szervezése, koordinálása. Az ítélőtábla szakmai tevékenysége túlnőtt a régió keretein. Sokan központi igazgatási feladatokat is ellátnak, illetve jogszabályok előkészítésében is részt vesznek. A Debreceni Ítélőtábla régiójának munkáját 2018-ban is kiegyensúlyozott, magas színvonalú ítélkezés és az egységes gondolkodás jellemezte. A büntetőügyeik 75 százaléka 3 hónapon belül, 91 százaléka 6 hónapon belül befejeződött, a polgári ügyekben hasonlóan jók az arányok. Felülvizsgálatra a döntéseknek mindössze néhány százaléka került, a hatályon kívül helyezés elenyésző.