Könyvbemutatóval ünnepelte újraalakulásának 15. évfordulóját a Debreceni Ítélőtábla

Úraindításának 15. évfordulóját ünnepelte a Debreceni Ítélőtábla, és az ebből az alkalomból rendezett ünnepségen bemutatták a „15 éves a Debreceni Ítélőtábla” c. kiadványt is.
Kiss László a MIA Tudományos és Dokumentációs osztályának főosztályvezető-helyettese az ünnepségen elmondta: a könyv életutakról, munkahelyről, közösségről, az ítélkezés értékközvetítő, társadalomalakító funkciójáról, az egyes táblabírósági dolgozók ebben betöltött jelentős szerepéről is szól. Balla Lajos, a Debreceni Ítélőtábla elnöke ünnepi beszédében azt mondta: a mostani kiadvány hidat épít a múlt, a jelen és a jövő között. Hozzátette: Debrecen városa kitartóan küzdött a regionális bíróság létesítéséért az 1800-as évek második felében.
A könyv megjelentetését a bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869. évi IV. törvény hatályba lépésének 150. évfordulója is aktuálissá tette. A kötet számadást is tartalmaz: bemutatja az elmúlt néhány évben bekövetkezett személyi változásokat, valamint az elmúlt évek legérdekesebb és sajtóérdeklődésre leginkább számot tartó ügyeinek rövid leírását is.