Pályaorientációs délelőtt

Pályaorientációs délelőttöt szervezett közösen a Debreceni Ítélőtábla és a Debreceni Törvényszék. A „Nyitott Bíróságok” program eseményére – amely a tovább tanulni vágyó diákok tájékozódását segíti -, 6 középiskola csaknem 140 tanulója érkezett az ítélőtábla aulájába. Szilágyiné dr. Karsai Andrea a Debreceni Ítélőtábla elnökhelyettese megnyitójában a saját példáján keresztül mutatta be a pályaválasztás előtti döntés fontosságát és azt, hogy a képzés az egyetem elvégzésével sem fejeződik be, mert folyamatosan, még a szakvizsga után is tanulni kell. A jogszabályok változásait meg kall tanulni, a XXI. század kihívásainak meg kell felelni és a hatékonyság érdekében tudni kell alkalmazni a digitális fejlesztéseket is. Nincs olyan területe az életnek, amit a jog ne érintene. Dr. Szikora Veronika a DE ÁJK dékánja, az 5 éves jogászképzésről, az egyre népszerűbb igazgatásszervezés szakról és a karon belüli lehetőségekről tájékoztatta a diákokat. Dr. Kahler Ilona Márta a Debreceni Törvényszék elnöke a jogi pályára való készülésről, annak nehézségeiről és szépségeiről, a bíróvá válás folyamatáról, a fogalmazók, bírósági titkárok tevékenységéről beszélt. Dr. Lampé Zoltán a Debreceni Ügyvédi kamara elnöke a védői munkáról, az ügyekre való felkészülésről, a kamara tevékenységéről tartott előadást. Dr. Oroszné dr. Szabó Erika a Hajdú-Bihar Megyei Ügyészség osztályvezető ügyésze bepillantást engedett a vádképviseleti munkába, beszélt az ügyészség és a bíróság egymással összefüggő munkájáról is. Az előadásokat egy interaktív párbeszéd követte, ahol a diákok kérdéseket tehettek fel a hallottakkal kapcsolatban. Az esemény végén az is kiderült, hogy a részt vevő középiskolások csaknem fele a jogi pályán szeretne elhelyezkedni.