Iratkarantén lép életbe az ügyfelek és a dolgozók védelmének érdekében a bíróságokon

Az új típusú koronavírus a fertőzött felületek és tárgyak megérintésével a kézre kerülhet, majd az arc, a szem, a száj, az orr érintésével bejuthat a szervezetbe. Jelenleg nem ismert, hogy pontosan mennyi ideig marad fertőzőképes a vírus a különböző felületeken. A betegség tömeges elterjedésének megakadályozása érdekében, különleges iratkezelési szabályokat alkalmaznak a bíróságokon a rendkívüli törvénykezési szünet idejére. Az iratkaranténra vonatkozó előírásokat alkalmazni kell a bírósági szervezeten belüli küldeményekre és az ügyfelektől érkező küldeményekre is.

A postán és a kézbesítő útján érkezett, illetve a bíróság gyűjtőládájában elhelyezett iratok átvétele során maszkot és kesztyűt kell viselni.

A halaszthatatlanul intézendő ügyek papíralapú iratain az ügy tárgyát (pl. távoltartás, kényszerintézkedés) jól látható kiemeléssel kell feltüntetni. A beadványokat elsődlegesen elektronikus úton kell a bírósághoz eljuttatniuk az ügyfeleknek.

Valamennyi átvett iratot - az esetleges boríték felbontása nélkül - papírzsákba vagy papírdobozba kell elhelyezni, amelyet az iratok érkezési dátumának feltüntetése után le kell zárni. A papírzsákot vagy papírdobozt 7 nap eltelte után lehet felbontani, majd az iratokat haladéktalanul az iratkezelést végző irodához kell eljuttatni. Az iraton az iktatáskor, a papírzsákon vagy papírdobozon rögzített érkezési dátumot kell feltüntetni.

Az iratkarantén előírásait nem lehet alkalmazni azokra az iratokra, amelyekről a boríték felbontása nélkül, vagy az átvétel során egyszerű rátekintéssel megállapítható, hogy a rendkívüli ítélkezési szünet ideje alatt halaszthatatlan ügyintézés alá esnek. (pl. távoltartás, letartóztatás). Ezeket az iratokat a legnagyobb körültekintéssel, szájmaszkban, kesztyűben, a higiéniai előírások betartásával kell kezelni. Az iratkaranténba nem helyezhető iratokat egy erre kijelölt és más célra nem használt helyiségben, egy kizárólag erre a célra biztosított lapolvasóval, védőeszközök viselése mellett digitalizálni kell. Majd el kell végezni az iratkezelés következő fázisait. Az eljárás során folyamatosan gondoskodni kell az eszközök megfelelő fertőtlenítéséről. A papír alapon történő munkavégzéshez, a digitalizált irat kinyomtatott példányát kell használni. Ezt követően kell az iratot a karantén szabályai szerint elhelyezni és tárolni.

A Debreceni Ítélőtáblán is bevezetett intézkedés célja, a betegség tömeges elterjedésének megakadályozása és valamennyiünk védelme.