Online bírósági ügyintézés lehetőségei a rendkívüli ítélkezési szünetben

A bírósági eljárások kezdeményezése a rendkívüli ítélkezési szünet idején is lehetséges. Továbbra is valamennyi bíróság előtt, valamennyi ügyszakban biztosított az elektronikus – online úton történő ügyindítás. Az ügyindítás előfeltétele, hogy a fél ún. ügyfélkapu, cégkapu vagy hivatali kapu regisztrációval (bővebben: www.magyarorszag.hu) rendelkezzen. Az ügyfélkapu/cégkapu/hivatali kapu regisztráció birtokában a bíróságok előtti ügyindítás biztosított:

polgári peres eljárásban, gazdasági peres eljárásban, munkaügyi peres eljárásban közigazgatási peres eljárásban, büntetőeljárásban, szabálysértési eljárásban, csőd-és felszámolási eljárásban, végrehajtási eljárásban, civil szervezetek nyilvántartásba vételi és változásbejegyzési eljárásaiban, valamennyi nemperes eljárásban (általános meghatalmazás nyilvántartásba vétele, adósságrendezési eljárás stb.).

A 2020. január 1-jét követően kezdődött peres ügyekben a bírósági ügy iratanyaga elektronikus úton, otthonról 0-24 órában online megtekinthető. Az ún. E-akta szolgáltatás igénybevétele elérhető, ügyfélkapu/cégkapu/hivatali kapu rendelkezésre állása esetén, bírósági regisztrációt követően lehetséges.

Az elektronikus szolgáltatások keretében lehetséges: az eljárási illeték online megfizetése a Bírósági Fizetési Portálon keresztül, az ún. elnöki panasz benyújtása az e-panasz menüponton keresztül, gazdálkodó szervezetek részére a „csőd – és felszámolási eljárás alatt nem állás tényének” online úton történő igazolása iránti kérelmek benyújtása

A papír alapon intézendő bírósági ügyek nyomtatványai elérhetők és postai úton benyújthatók a bíróságokhoz, valamint elhelyezhetők a bíróságok gyűjtőládájában.

Bővebb információkat itt találnak:

https://birosag.hu/hirek/kategoria/ugyfeleknek/online-birosagi-ugyinteze...