A rendkívüli ítélkezési szünettel kapcsolatos egyes határozatok hatályban tartásáról döntött az OBH elnöke

A rendkívüli ítélkezési szünettel kapcsolatos egyes határozatok hatályban tartásáról döntött ma az Országos Bírósági Hivatal elnöke, miután a Veszélyhelyzeti Kabinet csütörtökön egyhangúlag erre tett indítványt. Az elnöki intézkedés 60 napig marad hatályban. A Kormány a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke és a legfőbb ügyész javaslatára rendelt el rendkívüli ítélkezési szünetet, a 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet március 15-én lépett életbe. Ez a jogszabályi rendelkezés az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdése alapján 2020. március 30. napján hatályát veszti, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet azonban a veszélyhelyzet megszűnését megállapító újabb kormányrendelet meghozataláig hatályos, eltérő rendeletalkotás hiányában tehát a veszélyhelyzet 2020. március 30-át követően is változatlanul fennáll. Az OBH-ban – március közepén - felállított Veszélyhelyzeti Kabinet ezért egyhangúlag azt ajánlotta az Országos Bírósági Hivatal elnökének, hogy a rendkívüli ítélkezési szünettel összefüggő OBHE határozatok - határozott időtartamra - hatályban maradjanak. Dr. Senyei György határozatában rögzíti azt is, hogy a rendkívüli ítélkezési szünettel együtt hatályban marad a bírósági igazgatási és ügyintézési feladatokról, a peres és peren kívüli ügyekben történő feladatellátásról, az OBH-ba érkezű papíralapú iratok kezelésének különleges szabályairól, valamint az iratok elektronikus kezelésének rendjéről, a szolgálati viszonnyal, valamint az igazgatási intézkedésekkel és döntésekkel kapcsolatosan keletkezett kiadmányok elektronikus kézbesítéséről, valamint a törvényszéki elnökök igazgatási tevékenységének vizsgálata tárgyában folyamatban lévő eljárások felfüggesztéséről szóló elnöki határozat is. Az OBH elnökének határozata az alábbi linken teljes egészében olvasható: https://birosag.hu/obh/hatarozat/43sz2020-iii-27-obhe-hatarozat-az-orsza...