TÁJÉKOZTATÓ a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm.rendeletről A POLGÁRI NEMPERES ELJÁRÁSOKAT ÉRINTŐEN

2020. március 31. napján kihirdetésre került a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III.31.)

I. HATÁLYBALÉPÉS

A Korm.rendelet – főszabály szerint - 2020. március 31. napján 15 órakor lépett hatályba.

II. SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK
•E rendeletet a hatálybalépésének napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
•Ha a határidő a polgári nemperes eljárásokban a rendkívüli ítélkezési szünet elrendelése és e rendelet hatálybalépését követő 15. napig terjedő időszakban jár le,
•a határidő meghosszabbodik e rendelet hatálybalépését követő 30. napig.
•Ha a polgári nemperes eljárásokban a rendkívüli ítélkezési szünet elrendelésére hivatkozással az eljárás félbeszakadását állapították meg,
•az eljárás félbeszakadása megszűnik e rendelet hatálybalépésével.

E rendelet hatálybalépését követően a félbeszakadásról az e rendeletben foglalt eltérésekkel alkalmazott törvényi rendelkezések szerint hozható döntés.
•E rendelet előírásait
•a rendelet hatálybalépését megelőzően,
•de a veszélyhelyzet kihirdetését követően lejárt határidők esetében is alkalmazni kell.

III. ÜGYFELEKET KÖZVETLENÜL ÉRINTŐ RENDELKEZÉSEK

1. A kézbesítési kifogás és az igazolási kérelem előterjesztésére vonatkozó rendelkezések eltérő alkalmazása

A veszélyhelyzet ideje alatti kézbesítés tekintetében a kézbesítési kifogás, valamint a veszélyhelyzet ideje alatti mulasztás igazolása iránti kérelem előterjesztésének törvényben meghatározott határidejébe
•a veszélyhelyzet időtartama nem számít bele.

2. A polgári nemperes eljárásokra vonatkozó eltérő rendelkezések
•A polgári peres eljárásokra vonatkozó, a rendeletben meghatározott rendelkezéseket (részletesen lásd: A polgári peres eljárásokra vonatkozó külön tájékoztató) alkalmazni kell a bírósági hatáskörbe tartozó polgári nemperes eljárásokban is, az eljárás nemperes jellegéből adódó eltérésekkel.

3. A cégnyilvántartással és a civil szervezetek bírósági nyilvántartásával összefüggő eltérő rendelkezések alkalmazásáról szóló rendelkezések
•Okirati bizonyítás

A nyilvántartó bíróság kizárólag okirati bizonyítást folytathat le.
•Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat

A Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat kizárólag elektronikus úton nyújt céginformációs és egyéb szolgáltatás.

A tájékoztatók itt érhetők el:
https://birosag.hu/hirek/kategoria/ugyfeleknek/tajekoztato-veszelyhelyze...
https://birosag.hu/hirek/kategoria/ugyfeleknek/tajekoztato-veszelyhelyze...
https://birosag.hu/hirek/kategoria/ugyfeleknek/tajekoztato-veszelyhelyze...
https://birosag.hu/hirek/kategoria/ugyfeleknek/tajekoztato-veszelyhelyze...
https://birosag.hu/hirek/kategoria/ugyfeleknek/tajekoztato-veszelyhelyze...