Elkezdődnek a tárgyalások - új beléptetési szabályok lépnek életbe a Debreceni Ítélőtáblán

A veszélyhelyzet miatti hosszú szünetet követően folytatódhatnak a tárgyalások a Debreceni Ítélőtáblán és megnyílik a személyes ügyfélfogadás lehetősége. Ennek érdekében módosulnak a beléptetés szabályai, de továbbra is az ügyfelek és a dolgozók védelme a legfontosabb a Debreceni Ítélőtáblán.
Az épületbe belépni kizárólag szájat és orrot eltakaró maszk, sál, kendő, vagy egyéb hasonló eszköz viselésével, valamint a kihelyezett kézfertőtlenítő használatát követően lehetséges. Kötelező még a gumikesztyű használata is. A védőeszközöket szükség esetén az ítélőtábla biztosítja. Az ügyfelek csak eljárási cselekményen (tárgyalás, nyilvános ülés) való részvétel vagy kezelő és tájékoztató irodai ügyintézés céljából léphetnek be.
A tárgyalótermek előterében való rövid idejű várakozások során, illetve a tárgyalóteremben is biztosítani kell a személyek közötti 2 méteres távolságot. Nemcsak az ügyfeleknek, hanem az eljáró tanácsoknak is kötelező a védőeszközök használata. Az eljárási cselekmény befejezését követően az ügyfelek kötelesek a Debreceni Ítélőtábla épületét azonnal elhagyni.
A Debreceni Ítélőtábla épületébe továbbra sem léphet be olyan személy, illetve a vele egy háztartásban élő személy sem, akire hatósági karantént rendeltek el. A kapcsolat megszűnését követő 14 napig pedig az a személy sem léphet be az épületbe, aki szoros kontaktusban állt koronavírussal ténylegesen vagy vélhetően fertőzött személlyel.
A Debreceni Ítélőtábla elnökének a járvány megelőzése érdekében hozott intézkedéseiről bővebben itt tájékozódhatnak:

https://debreceniitelotabla.birosag.hu/sites/default/files/field_attachm...

https://debreceniitelotabla.birosag.hu/sites/default/files/field_attachm...