„Tíz éves az Új Polgári Törvénykönyv”

A Debreceni Ítélőtábla ebben az évben is sikeresen pályázott az Országos Bírósági Hivatal „Ráth György bírósági történelem és hagyományápolás” pályázatán.
Ennek keretében „Tíz éves az Új Polgári Törvénykönyv” címmel az ítélőtábla konferenciát rendezett, amelyen Dr. Gárdos Péter az ELTE ÁJK habilitált egyetemi docense „A polgári anyagi jogi szabályozás megújítása – a kodifikáció törekvései” címmel tartott előadást.Az Új Polgári Törvénykönyv céljáról és a tapasztalatokról Dr. Pázmándi Kinga az ELTE ÁJK tanszékvezető egyetemi docense, Dr. Heinerné prof. dr. Barzó Tímea Miskolci Egyetem intézeti tanszékvezető egyetemi tanára, Prof. dr. Menyhárd Attila az ELTE-ÁJK egyetemi tanára, Prof. dr. Fézer Tamás, dékánhelyettes, a Debreceni Egyetem egyetemi tanára és Dr. Orosz Árpád, a Kúria, polgári Kollégiumának vezetője számolt be. A rendezvényen az ítélőtábla, valamint az illetékességi területhez tartozó törvényszékek, a jogászi hivatásrendek képviselői előtt mutatták be a rendkívüli jelentőségű magánjogi kódex gyakorlatának alakulását, a jogalkotó és a jogalkalmazó számára hasznosítható tapasztalatokat.

„A pályázat megvalósulását az Országos Bírósági Hivatal elnöke támogatta.”