2.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre (ügyelosztási rendek, a bírósági épület használatának rendjéről szóló szabályzat)