Új eljárás indul az ügyben a Debreceni Törvényszéken

A Debreceni Ítélőtábla Dr Elek Balázs vezette tanácsa hatályon kívül helyezte az elsőfokú ítéletet és új eljárás lefolytatására utasította a Debreceni Törvényszéket. A szóbeli indoklás szerint az első fokon eljárt bíróság több eljárási hibát vétett. Ilyen volt az, hogy az I.r. vádlott esetében a közjogi mentesség felfüggesztésére irányuló indítvány nem volt teljeskörű, az elsőfokú bíróság által elbírált tényállás egy részére nem vonatkozott a mentelmi jog felfüggesztése. Ezen túlmenően törvénysértő volt az egyébként a bizonyítási eljárásból kizárt titkos információgyűjtés eredményének közvetett felhasználása. Több esetben pontatlan volt a tanúk kioktatása, valamint egy esetben az egyik vádlotthoz is azt követően intéztek kérdéseket, miután ő közölte, hogy nem óhajt kérdésekre sem válaszolni. Mindezek a szabálytalanságok összességükben megalapozatlanságot eredményeztek és az elsőfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezéséhez vezetettek. Az ítélőtábla végzésében iránymutatást adott az elsőfokú bíróságnak az új eljárás lefolytatásához. Tisztázni kell a közjogi mentességgel kapcsolatos kérdéseket az I.r. vádlott esetében az eljárás felfüggesztése mellett és ismételten ki kell hallgatni a tanúkat. A korábban beszerzett és törvénysértőnek tekintett bizonyítékok nem használhatóak fel a megismételt eljárásban a tanúk kihallgatásakor. Döntött a másodfokú bíróság arról is, hogy I.r. vádlott házi őrizetét fenntartja, II.r. vádlott lakhelyelhagyási tilalmát pedig megszüntette. Ezen kényszerintézkedések ellen az ügyész II.r. vádlott terhére fellebbezett, I.r. vádlott védője pedig a házi őrizet megszüntetését indítványozta. Mivel a vádlottak nem voltak jelen a határozat hirdetésen, és nekik is van jogorvoslatra lehetőségük, így ezekben a kérdésekben a törvényes határidőn belül a Kúria dönt, és majd csak ezek után indulhat új eljárás a Debreceni Törvényszéken.

Az ügyről

Az első fokon eljárt Debreceni Törvényszék 2014 júniusában dr. Kné dr. J. J. I.r. vádlottat 2 rb. vezető beosztású hivatalos személy által kötelességszegéssel, folytatólagosan, üzletszerűen elkövetett vesztegetés bűntette, folytatólagosan elkövetett hivatali visszaélés bűntette miatt 7 év börtönbüntetésre, 7 év közügyektől eltiltásra, emellett 1 millió forint pénzmellékbüntetésre ítélte és 5 évre a jogi foglalkozás gyakorlásától is eltiltotta. H. A. II. r. vádlottat folytatólagosan, üzletszerűen elkövetett vesztegetés bűntette és 2 rb. befolyással üzérkedés bűntette miatt 5 év börtönbüntetésre, 5 év közügyektől eltiltásra és 1 millió forint pénzmellékbüntetésre ítélte, emellett 5 évre eltiltotta a felszámolással foglalkozó cég vezetésétől és a felszámolói tevékenység gyakorlásától. Az ítélet ellen az ügyész a vádlottak terhére a büntetés súlyosítása érdekében fellebbezett. A vádlottak felmentésért illetve enyhítésért fellebbeztek. A bíróság által megállapított tényállás szerint I.r. vádlott 2008-2009-ben különböző ellenszolgáltatások fejében kivételezett egy felszámoló céggel Nyíregyházán. A két vádlott rendszeres munkakapcsolatban állt egymással, II.r. vádlott I.r. vádlott lánya által vezetett bt-től bérelt irodát, de igazolást nyert a bírónő családjának finanszírozott hosszú hétvége is. II. r. vádlott rendszeresen szállította a bírónőt, intézte a befektetéseit, valamint az autójával kapcsolatos teendőket. A II.r. vádlott által képviselt felszámoló cég a szerződésben rögzített bérleti díj dupláját fizette ki és nem is a bt beltagjának, hanem a bírónőnek adta oda a pénzt. Arra is volt példa, hogy az I.r. vádlott felszámolásokkal kapcsolatos dokumentumokat vett át II.r. vádlottól és azt saját maga vitte be a bíróságra.
I.r. vádlottnak, a törvényi szabályozás és a kollégiumvezető utasítása alapján, egy 35-40 cégből álló listáról, ABC sorrendben kellett volna kiválasztania azt a felszámoló céget, amelyik az adott ügyben eljár. Ezzel szemben azonban I.r. vádlott legfeljebb 5-8 felszámoló céget választott ki, sőt, még saját kollégáit is megpróbálta befolyásolni annak érdekében, hogy ők is a kivételezett cégeket jelöljék ki a felszámolási eljárások lefolytatására.