Enyhébb ítélet a prevenció érdekében

A Debreceni Ítélőtábla Dr. Balla Lajos vezette tanácsa két vádlott kivételével valamennyi fellebbezéssel érintett vádlottra nézve enyhítette az elsőfokú ítéletet. I.r. vádlott büntetését 2 év 6 hónapra, a közügyektől eltiltását 3 évre, II.r. vádlott szabadságvesztését 2 évre, közügyektől eltiltását ugyancsak 2 évre mérsékelte. IV.r. vádlott büntetését 6 hónapra, végrehajtás felfüggesztésének próbaidejét 1 évre enyhítette. VI.r. vádlott büntetését 1 év 6 hónapra, a közügyektől eltiltást 2 évre enyhítette. VII.r. vádlott büntetését 1 év 3 hónapra mérsékelte, melynek végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette. VIII.r. vádlott büntetését 2 évre, IX.r. vádlott büntetését 1 év 3 hónapra és a közügyektől eltiltás mellékbüntetést mindkét vádlottal szemben 2-2-évre enyhítette. X.r. vádlott büntetését 8 hónapra és a végrehajtását 1 év próbaidőre felfüggesztette. XI.r. vádlott büntetését 10 hónapra, a végrehajtása felfüggesztésének próbaidejét 2 évre mérsékelte. XII. és XIII.r. vádlottak büntetését 8-8 hónapra és a végrehajtás felfüggesztésének próbaidejét 1-1 évre enyhítette. A bíróság IV. XII. és XIII.r. vádlottakat előzetes mentesítésben részesítette. Egyebekben helybenhagyta az elsőfokú ítéletet. Az ítélőtábla enyhítő körülményként vette figyelembe a vádlottak rendezett személyi körülményeit, családjuk van illetve családalapítás előtt állnak, cselekményüket megbánták, egy vádlott kivételével büntetlen előéletűek. Figyelembe vette továbbá, hogy a súlyosabb megítélésű cselekmény kísérleti szakban maradt. Az ítélőtábla az idő múlására tekintettel az egyéni és a generális prevenció elvének érvényesítését tartotta szem előtt az ügyben. A társadalomnak nagyobb érdeke fűződik ahhoz, hogy a terheltek rendezett életvezetése, társadalmilag hasznos tevékenysége megmaradjon.
Az első fokon eljárt Nyíregyházi Törvényszék 2017 májusában emberrablás bűntettének kísérlete, kifosztás, személyi szabadság megsértésének bűntette miatt16 vádlottal szemben hozott ítéletet. Hét vádlottat végrehajtandó börtönbüntetésre és közügyektől eltiltásra, kilenc vádlottat felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt a bíróság. A kiszabott büntetések 1 évtől 5 évig terjedő börtönbüntetések. Az ítélet ellen az ügyész 9 vádlott esetében súlyosításért fellebbezett. 13 vádlott felmentésért illetve enyhítésért fellebbezett. Az elsőfokú ítélet 3 vádlott esetében jogerőre emelkedett. A bíróság által megállapított tényállás szerint, a sértett 2014 augusztusában – III. és IV. r. vádlott közreműködésével – „megvásárolta” az I. r. vádlott érdekeltségébe tartozó céget. A sértett azonban a kft-t csak papíron vette meg, a szerződés megkötésekor pénzátadás nem történt. Ezt követően a sértett a cég számlájáról 2014 decemberében 17,5 millió Ft-ot saját bankszámlájára utalt át, majd budapesti lakóhelyét elhagyta, a vádlottak számára elérhetetlenné vált. I. r. vádlott elhatározta, hogy a sértettet társaival elfogják, ennek érdekében megkérte II. r. vádlottat, hogy az elfogást szervezze meg. A kivitelezésbe bevonta a többi vádlottat is, akik 2015. januárjában, Vásárosnaményban, egy áruház parkolójában a sértettet megragadták, és autójukba erővel betuszkolták. Elvették a táskáját, benne 230.000 Ft készpénzét, telefonját, igazolványait. A vádlottak a sértettet Budapestre szállították, ahol egy hotelben őrizték 24 órás váltásban. VI. r. vádlott a sértett igazolványait, bankkártyáját elégette. A sértettet néhány nap múlva a rendőrség szabadította ki.