Helybenhagyták a másodfokú ítéletet - megszüntették az eljárást

A Debreceni Ítélőtábla Dr. Háger Tamás vezette tanácsa helybenhagyta a másodfokú bíróság ítéletét.

Az első fokon eljárt Debreceni Járásbíróság 2017 májusában Sz. G. vádlottat kapcsolati erőszak bűntette és zaklatás bűntette miatt 2 évre próbára bocsátotta. A másodfokon eljárt Debreceni Törvényszék 2017 decemberében az ítéletet hatályon kívül helyezte és a kapcsolati erőszak bűntette valamint a zaklatás vétsége miatti eljárást megszüntette. A másodfokú határozattal szemben a pótmagánvádló fellebbezett. A bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott és a pótmagánvádló Debrecenben, 2004-ben kötött házasságot, melyben 2 gyermekük született. A vádlott 2014-ben kérte a házasság felbontását. 2014 októberében a pótmagánvádló kérésére megelőző távoltartást rendeltek el a vádlottal szemben.2015 márciusában a vádlott és a felesége megállapodása alapján a bíróság megállapította, hogy a két kiskorú gyermek kizárólagos szülői felügyeleti jogát a pótmagánvádló gyakorolja. 2015 májusában a pótmagánvádló kérte a kapcsolattartás újraszabályozását, mert az egyezség óta a kapcsolattartások nem valósultak meg, a gyermekek nem szívesen találkoznak az édesapjukkal. A gyámhivatal és megállapította eljárásában, hogy a kapcsolattartás akadályozásában az anyai oldalon önhiba nem állapítható meg. A pótmagánvádló 2017-ben fizetési meghagyást terjesztett elő az elmaradt gyermektartásdíjak ki nem fizetése miatt. A vádlott és a felesége közötti említett polgári ügyekben született határozatok miatt több konfliktus is kialakult. Gyakran keveredtek szóváltásba és ennek során a vádlott meglökte a sértettet, aminek hatására az asszony elesett, illetve a férfi megcsavarta az asszony csuklóját. 2014 szeptemberében egy ilyen veszekedés során a vádlott a pótmagánvádlót arcon ütötte, valamint hasba rúgta. Az elmérgesedett viszony miatt a vádlott számos alkalommal megjelent az utolsóként általuk közösen lakott debreceni háznál, ahol hangoskodott, illetve 84 alkalommal hívta fel a sértettet telefonon. A pótmagánvádló feljelentette a férfit.