Ítélet a gyöngyöspatai szegregációs ügyben

A másodfokon eljárt Debreceni Ítélőtábla annyiban hagyta helyben az elsőfokú bíróság ítéletét, hogy 2003-2017 között szegregált, ezen belül 2011-2012 között az érintett osztályban alacsonyabb színvonalú oktatás folyt. A 2011-2012-ig terjedő időszakra az ítélőtábla tanévenként 500.000 forintra emelte valamennyi felperes esetében a nem vagyoni kártérítést. Az azt követő évekre pedig tanévenként 300.000 forint nem vagyoni kártérítés megítélését látta indokoltnak. Ennek alapjaként külön bizonyítás nélkül is elfogadta, hogy káros egy gyermek fejlődésére nézve a szegregált, alacsonyabb színvonalú oktatás. A megítélt összeget a mai naptól számított 15 napon belül kell megfizetnie az iskolának, illetve a fenntartónak a diákok részére.
Az első fokon eljárt Egri Törvényszék 2018 októberében hirdetett nem jogerős ítéletet a szegregációs ügyként ismertté vált polgári perben. 63 felperes indított keresetet az alperesek ellen, végül 62 felperes ügyében született döntés, egy felperes a per folyamán elállt a keresetétől. Az ügy felperesei a gyöngyöspatai Nekcsei Demeter Általános Iskola volt és jelenlegi diákjai, az ügy I. r. alperese Gyöngyöspata Önkormányzata, II. r. alperese a Nekcsei Demeter Általános Iskola, míg III. r. alperese a Hatvani Tankerületi Központ volt. A kereset személyiségi jogsértés megállapítására és nem vagyoni kártérítés megfizetésére irányult. A törvényszék 2 felperes vonatkozásában teljes egészében elutasította a keresetet, 12 felperes vonatkozásában a keresetnek teljes egészében helyt adott és 48 felperes vonatkozásában a keresetet részben elutasította. A felperesek 287 tanév vonatkozásában érvényesítették igényüket, a legelső ezek közül a 2003/2004-es, míg a legkésőbbi a 2016/2017-es tanév volt. A bíróság 226 és fél tanév vonatkozásában marasztalta az alpereseket. A felperesek a jogsértés megállapításán kívül összesen 143.500.000 forint nem vagyoni kártérítés megfizetésére kérték kötelezni az alpereseket, amelyből a bíróság 89.050.000 forintban találta alaposnak a felperesek követelését és ennek megfizetésére egyetemlegesen kötelezte az alpereseket. A legkisebb marasztalási összeg 200.000 forint, a legmagasabb 3.500.000 forint volt. Azon 60 felperes vonatkozásában, akik részére a bíróság nem vagyoni kártérítést ítélt meg, az ő sérelmükre a személyiségi jogsértést is megállapította. A felperesek személyiségi jogainak sérülése az egyenlő bánásmódhoz fűződő személyiségi joguk megsértését jelenti. A felpereseknek megítélt nem vagyoni kártérítés összegét a bíróság egyenként, külön mérlegelés alapján állapította meg az összes bizonyíték és körülmény figyelembevételével. A felperesek a megítélt nem vagyoni kártérítés felemelése, illetőleg annak kimondása iránt terjesztettek elő fellebbezést, hogy az ítélőtábla a kereseti kérelmüknek megfelelően állapítsa meg, hogy az alperesek megsértették a felperesek egyenlő bánásmódhoz való jogát azzal, hogy őket nemzetiségi hovatartozásuk miatt elkülönítették, másrészről, hogy számukra alacsonyabb minőségű oktatást nyújtottak 2004. és 2017. évek között. Az alperesek a kereset elutasítása iránt terjesztettek elő fellebbezést.