Hazugsággal csaltak ki pénzt

A legsúlyosabb a korrupciós bűncselekmények között az, amikor egy bírót próbálnak megközelíteni, még akkor is, ha el sem jutnak igazából a bíróhoz. Ha ennek a cselekménynek az állításába más hivatásrend is bekapcsolódik, az már a jogállamiságba vetett közbizalmat rombolja. A Debreceni Ítélőtábla megváltoztatta az elsőfokú ítéletet. Az I.r. vádlott büntetését 2 millió forint pénzbüntetésre, II.r. vádlott büntetését másfél millió forint pénzbüntetésre változtatta. IV.r. vádlott esetében a bíróság nem látta akadályát annak, hogy a büntetés kiszabásánál a középmértéket alkalmazza, ezért a szabadságvesztés büntetést és a közügyektől eltiltást 7-7 évre súlyosította. VI.r. vádlott esetében, mivel a vádlott nem ügyvédként járt el, az ügyvédi foglalkozástól eltiltását mellőzte. VII.r. vádlott börtönbüntetésének próbaidőre való felfüggesztését 4 évre mérsékelte és az ügyvédi foglalkozástól eltiltás helyes megnevezése egyetemi jogi diplomához kötött foglalkozástól eltiltás. Az ítélőtábla egyebekben helybenhagyta a Budapest Környéki Törvényszék ítéletét. Az elsőfokú bíróság részletes bizonyítást vett fel, megalapozott tényállást állapított meg, mert a bizonyítékokat egyenként és összességükben is mérlegre tette és indokolási kötelezettségének eleget tett. Helyes a bűncselekmények jogi minősítése is. Az idő múlását IV.r. vádlott kivételével mindenkinél enyhítő körülményként vette figyelembe az ítélőtábla.
Az ítélet jogerős.

Az első fokon eljárt Budapest Környéki Törvényszék 2019 júniusában V. T. T. I.r. vádlottat 2 rb. társtettesként és részben folytatólagosan elkövetett befolyás vásárlásának bűntette és folytatólagosan, társtettesként elkövetett hivatali vesztegetés bűntette miatt 160 óra közérdekű munkára ítélte. V. T. Tné II.r. vádlottat 2 rb. társtettesként és részben folytatólagosan elkövetett befolyás vásárlásának bűntette és folytatólagosan, társtettesként elkövetett hivatali vesztegetés bűntette miatt 100 óra közérdekű munkára ítélte. J. K. III.r. vádlottat bűnsegédként elkövetett befolyás vásárlásának bűntette és folytatólagosan, bűnsegédként elkövetett hivatali vesztegetés bűntette miatt 2.970.000.-Ft vagyonelkobzást rendelt el. K. S. I. IV.r. vádlottat 2 rb folytatólagosan, részben társtettesként elkövetett befolyással üzérkedés bűntette miatt 5 év börtönbüntetésre, 600.000.-Ft pénzbüntetésre, 5 év közügyektől eltiltásra és 58.980.000.-Ft vagyonelkobzásra ítélte. O. S. V.r. vádlottat az ellene 3 rb. befolyással üzérkedés bűntette miatt emelt vád alól felmentette. dr. B. B. IV.r. vádlottat folytatólagosan és társtettesként elkövetett befolyással üzérkedés bűntette miatt 3 év fogházbüntetésre, 600.000.-Ft pénzbüntetésre, 6 év ügyvédi foglalkozástól eltiltásra és 4 év közügyektől eltiltásra ítélte. dr. P. B. VII.r. vádlottat bűnsegédként elkövetett befolyással üzérkedés bűntette miatt végrehajtásában 5 év próbaidőre felfüggesztett 1 év 6 hónap börtönbüntetésre és 3 év ügyvédi foglalkozástól eltiltásra ítélte. Az ítélet ellen az ügyészség I.-IV. r vádlott terhére súlyosításért, V.r. vádlott esetében bűnösség megállapítása és büntetés kiszabása, VI. és VII.r. vádlott esetében téves minősítés miatt, valamint súlyosításért fellebbezett. I., II., IV., VI., és VII.r. vádlottak felmentésért, illetve enyhítésért fellebbeztek. A bíróság által megállapított tényállás szerint I. r. vádlottal szemben a Fővárosi Főügyészség 2010. év november hó 2. napján emelt vádat folytatólagosan elkövetett adócsalás bűntette miatt. Az ügyet a Fővárosi Törvényszék tárgyalta. I. r. vádlott kifejezetten félt az eljárástól és annak végkimenetétől. Ezért 2012 szeptemberében megállapodott ismerősével, IV.r. vádlottal, hogy kapcsolatain keresztül pénzért elintézi I. r. vádlott büntetőügyének kedvező elbírálását. IV.r. vádlott V.r. vádlotthoz fordult és azt állította, hogy I.r. vádlott egy gazdag fuvarozó, aki szállítási feladatokkal és szponzorálással be tud segíteni közös vállalkozásukba, azonban ártatlanul vád alá helyezték. Ebben kérte V.r. vádlott segítségét. A külföldön elrejtőzött I.r. vádlott 2012 októberében több alkalommal küldött mintegy 24 millió forintot IV.r. vádlottnak egy kizárási indítvány elintézésére. V. r. vádlott 2012 decemberében megadta IV. r. vádlottnak VI. r. vádlott telefonos elérhetőségét. Ő arra vállalkozott, hogy pénzért ismeretségei révén elintézi az I. r. vádlott előzetes letartóztatásának megszüntetését, illetve az ellene indult eljárás felfüggesztését. Ehhez pedig szintén fizetség fejében vállalja orvosszakértői vélemények beszerzését. VII. r. vádlott az ügybe VI. r. vádlott által került úgy, hogy ügyvédként maradéktalanul követte utasításait. VII. r. vádlott 20 millió forintot kért, - ügyvédi beszélő keretében - I. r. vádlottól azért, hogy ügyében abból a bírót megvesztegessék. Az I. r. vádlott folyamatosan abban a hiszemben fizetett a vádlottaknak több mint 50 millió forintot, hogy közreműködésükkel és a bírónak juttatott pénzzel, az ellene indított büntetőeljárásban szabadlábon védekezhet, az ellene kibocsátott elfogatóparancsot visszavonják és végül a büntetőeljárása felmentő ítélettel zárul.