Összbírói értekezlet a Debreceni Ítélőtáblán

A debreceni a legnagyobb ügyforgalmú vidéki ítélőtábla
A Debreceni Ítélőtábla az ítélőtáblák ügyforgalmát tekintve a legnagyobb ügyforgalmú vidéki ítélőtábla. Részesedése az ítélőtáblákra érkezett ügyekből 15%, a befejezés tekintetében 14,5% volt, a folyamatban maradt ügyek aránya az országos ítélőtáblai folyamatban maradt ügyekhez képest 13.2%. A Fővárosi Ítélőtábla ügyforgalmi adatait nem számítva mindhárom ügyszakban a legtöbb ügy a Debrecenbe érkezett. A büntető ügyek 32%-a, a polgári-gazdasági ügyek 29,4%-a, míg a munkaügyi ügyek 28,1%-a.
2021-ben az 1752 érkezett ügyből 1682 be is fejeződött. A peres ügyek aránya az összérkezésen belül 26,2 % mértékű volt, amely jelentős emelkedést mutat az előző évek adataihoz képest. 2021. december 31-én a folyamatban maradt ügyek száma 254 volt.
A Debreceni Ítélőtábla bírói létszáma 21 fő volt 2021. dec. 31-én. Az utóbbi 2 évben több büntető bíró nyugdíjba vonult – köztük az ítélőtábla elnöke –, ezért a munkát kirendelt bírók is segítették. Az ítélőtábla gondot fordít a tudatos humánerőforrás gazdálkodásra, 2021 végén rugalmas munkaidőt vezetett be, és elnyerte már 2. alkalommal a „Családbarát munkahely” címet. A DIT épülete 2021-ben 15 éves volt, amely kora ellenére magas színvonalú munkakörülményeket biztosít a dolgozók számára. Az épület adottságai, az infrastruktúrája lehetővé tette a koronavírus járvány ideje alatt a dolgozók és az ügyfelek egészségvédelme érdekében szükséges körülmények biztosítását, melyeket a tárgyalókban plexifalak beszerzésével tettünk még biztonságosabbá. A tavasszal elrendelt korlátozások miatt újra kellett szervezni a bíróságok működési rendjét, ezáltal biztosítani kellett a bírósági dolgozók részére a távmunka végzésének-, a videokonferenciák lebonyolításának és az online képzések megtartásának lehetőségét. Az ítélőtábla egy tárgyalójában a távmeghallgatás lehetősége biztosított.
Az ítélőtábla gazdálkodása törvényes és takarékos volt, melyet 2021-ben átfogó költségvetési ellenőrzés is alátámasztott.
A táblabíróság továbbra is kiemelten kezeli a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karával kialakított jó kapcsolatát, a gyakorlati képzésben való részvételét, melynek nagyon fontos eleme a Jogi Klinika, ami 2021-től már munkaügyi ügyszakban is segítheti a joghallgatók tudásának gyarapítását.
Az ítélőtábla 2021-ben is fontosnak tartotta a bírósági múlt és hagyomány ápolását. Az Országos Bírósági Hivatal Ráth György Bírósági Történelem és Hagyományápolás Pályázat 2021 keretében „15 éves a Debreceni Ítélőtábla épülete” címmel jelentetett meg újabb bíróságtörténeti kiadványt.