Nem enyhítettek a pásztort megölő fiatalok ítéletén

A Debreceni Ítélőtábla részben változtatta meg az elsőfokú bíróság ítéletét. Az elsőfokú bíróság okszerűen értékelte a bizonyítékokat és megalapozott tényállást állapított meg. A vádlottak társtettesként, különös kegyetlenséggel követték el az emberölés bűntettét. Nem igazolható azonban minden kétséget kizáróan az, hogy II.r. vádlott részt vett volna a sértett kifosztásában, hiszen a férfi pénztárcáját I.r. vádlott vette el és adta oda III.r. vádlottnak. Ugyanakkor II.r. vádlottat ebben a cselekményben nem lehet felelősségre vonni, hiszen a bűncselekmények elkövetésekor még nem volt 14 éves. Az elsőfokú bíróság emiatt megszüntette az eljárást II.r. vádlottal szemben. Ezt módosította az ítélőtábla azzal hogy felmentette II.r. vádlott a bűncselekmény vádja alól. Ugyanakkor az ítélőtábla nem látott indokot az ítélet súlyosítására, de enyhítésére sem. Az ítélőtábla egyebekben helybenhagyta az elsőfokú ítéletet.
Az első fokon eljárt Miskolci Törvényszék 2022 februárjában fk. B. R. I.r. vádlottat társtettesként elkövetett emberölés bűntette és társtettesként elkövetett kifosztás bűntette miatt 10 év fiatalkorúak börtönbüntetésére és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Fk. V. Cs. II.r. és fk. L. B. III.r. vádlottat tástettesként elkövetett emberölés bűntette miatt 4-4 év javítóintézeti nevelésre ítélte. A törvényszék II.r. vádlottat az ellene társtettesként, csoportosan elkövetett kifosztás bűntettének vádja alól felmentette. Az ítélet ellen a vádlottak felmentésért, illetve enyhítésért fellebbeztek. Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a három fiatalkorú vádlott egymással rokoni kapcsolatban áll, a bűncselekmény elkövetésekor az I. r. vádlott már elmúlt 16 éves, míg a II. és III. r. vádlottak 12. életévüket betöltötték, a 14. életévüket azonban nem. Rendelkeztek viszont a tettük következményeinek felismeréséhez szükséges belátási képességgel. 2018 augusztusában a három fiatal elment a sértett által használt, Ózd-Susa településen lévő lakókocsihoz. Beszélgetni kezdtek, majd a férfi 1.000 forintot átadva borért küldte a vádlottakat, ezen kívül még 650 forint volt a zsebében. Miután a fiatalkorúak visszatértek, a sértettel együtt szórakozni, italozni kezdtek, ennek folytán a férfi erősen ittas állapotba került. Később a sértett kihajtotta a szarvasmarhákat a lakókocsihoz közeli dombra, ahová a vádlottak is vele tartottak. Ekkor I. r. vádlottnál volt a sértett kb. 1,5 méter hosszúságú, 5 cm átmérőjű pásztorbotja, illetve másik két társánál is volt egy-egy réten talált kisebb bot, amelyekkel az állatok terelésében segédkeztek. Nem sokkal később a társaság tagjai között vita támadt. Ekkor az I. r. vádlott előbb puszta kézzel, majd a pásztorbottal a sértettre támadt és többször fejbe vágta, illetve ököllel is több alkalommal megütötte, valamint a II. és III. r. vádlottak a náluk lévő karóval többször megütötték a sértett felsőtestét. Amikor a férfi a földre esett, a III. r. vádlott nagy erővel többször mellkason taposta. A bántalmazást követően a vádlottak magára hagyták a sértettet és elhagyták a helyszínt. Másnap reggel egy szomszéd észlelte a domboldalon szanaszét lévő állatokat és amikor a sértettet nem találta a lakókocsiban, értesítette a munkaadóját, akinek a fia ment ki a helyszínre és talált rá az elhunytra.