Felmentő ítélet - vesztegetés elfogadásának bűntette

Az első fokon eljárt Nyíregyházi Törvényszék 2023. áprilisában B.L.T vádlottat a vesztegetés elfogadásának bűntette miatt emelt vád alól felmentette. Az ítélet ellen az ügyész a vádlott bűnösségének megállapítása és büntetés kiszabása iránt fellebbezett, míg a vádlott és védője tudomásul vették a döntést. A vádirati tényállás szerint a vádlott 2009. év végén üzleti kapcsolatba került egy a cége termékének értékesítésével foglalkozó társaság vezetőjével. Találkozójuk során a vádlott felajánlotta neki, hogy elintézi, hogy a cégétől nagy mennyiségű, 50%-kal valótlanul leértékelt műtrágyát kapjon, melyet saját vevőkörének így haszonnal tud tovább értékesíteni, részben számla nélkül. Az ajánlat arról is szólt, hogy a számla nélküli értékesítésből befolyt összegeket a férfi mindezért cserébe átadja a vádlottnak. A fenti megállapodás alapján több ezer tonnányi, valótlanul leértékelt műtrágya került a vállalkozóhoz, aki a vevői részére azt haszonnal értékesítette. A készpénzért, számla nélkül eladott termékekért 2010 januárjától októberig több alkalommal befolyt, összesen 135.400.000 forintot a vállalkozó átadta a vádlottnak, a valótlan leértékelés ellentételezéseként. A váddal szemben – attól eltérő tényállást megállapítva -, az elsőfokú bíróság nem találta bizonyítottnak, hogy a vállalkozó jogtalan előnyt fogadott el a vádlottól, így a vesztegetés nem volt igazolható.
A Debreceni Ítélőtábla Dr. Háger Tamás vezette tanácsa az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. Az ítélőtábla a másodfokú eljárásban megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a perrendi szabályok betartásával folytatta le az eljárást. A bizonyítékokat egyenként és azokat egymással összevetve értékelte. Az elsőfokú bíróság a vádlottat törvényesen mentette fel és ennek részletes indoklását is kifejtette. Az ítélőtábla sem találta bizonyítottnak az eljárás során, hogy a vádlott elkövette volna a vádban szereplő bűncselekményt. Az ítélet jogerős.